Support och service

Vi erbjuder support- och serviceavtal för att ge Er som kund bästa utbyte av ditt Unipower mätsystem.

Med ett supportavtal har du fri telefon och e-post support kring handhavandet kring instrumenten samt rabatter på användarträffar och utbildningar. Ni har också fri tillgång till senaste version av vår utvärderingsmjukvara PQ Secure. Behöver du hjälp med mättekniska frågor kan vi också erbjuda kvalificerad hjälp.

För dig med extra höga krav på service erbjuder vi serviceavtal som bl.a. dessutom ger dig en årlig genomgång och kalibrering av ditt instrument.

Här kan ni ladda ner våra senaste installationsmanualer (pdf dokument):

UP-2210 Hardware Installation and configuration manual

UP-2210R Hardware Installation and configuration manual

För mätare köpta innan 2018 ladda ned denna PQSecure installationsmanual.

För användare av vår molntjänst (årsabonnemang): Ladda upp mätfilen (.upm) på PQSecureWeb eller aktivera Unipower SmartCom (årsabonnemang) för automatisk uppladdning till PQ Secure databas. Den uppladdade mätfilen blir direkt tillgänglig i PQ Secure för analys, rapportgenerering mm. Unipowers molntjänst erbjuder en enkel lösning för organisationer som har begränsade möjligheter att drifta en egen SQL server och där behovet av att kunna dela mätdata mellan flera användare är viktigt. Unipower ansvarar för att mätdata sparas på ett säkert sätt och görs tillgänglig via ett login och lösenord för användaren.

Vår försäljningsavdelning hjälper dig alltid med enklare frågor om handhavande och funktion. Hit vänder du dig också om du vill hyra mätinstrument under en period. Kontakta vår försäljningsavdelning på telefon 0322-63 80 20, välj försäljning. Unipower remote Quick Support. Our engineers will help you.

Med ett support- eller serviceavtal kan du kontakta support och service på telefon 0322-63 80 20, välj support.

Du kan också skicka e-post till support@unipower.se

Om du har ett pågående supportärende hos oss och ombeds starta TeamViewer, använd nedan länk:
Klicka här för att starta en Unipower remote Quick Support session.

Johan Adolfsson

Ingenjör
Senior Advisor

Fredrik Carlsson

Ingenjör
Teknisk support

Terje Thornqvist

Ingenjör
Teknisk support

Linus Krantz

Ingenjör
Chef teknisk support