Elkvalitet övervakning

PQ Secure är marknadens ledande system för övervakning av elkvalitet och störningar i elnätet. PQ Secure är ett system att växa med och kan hantera ett mycket stort antal mätenheter/noder av olika typ. Ju fler mätenheter man har desto kraftfullare blir systemet och desto större kontroll får man över störningar i elnätet.