UP-2210

Elkvalitetsmätare och störningsskrivare 

Klass A mätning av strömkvalitet.

UP-2210 är mätenheten som utgör de olika mätnoderna i PQ Secure. För att säkerställa högsta möjliga mätnogranhet är varje enhet certifierad i enlighet med mätnormen IEC 61000-4-30, Klass A. Detta garanterar tillförlitliga mätresultat och att uppmätta data kan användas vid referensmätningar.

UP-2210 fungerar både som elkvalitetsmätare och avancerade störningsskrivare. Samtliga uppmätta parametrar kan enkelt analyseras mot gällande elkvalitetsstandarder såsom EN 50160, EN 61000-2-2 och EIFS.

Mätenheterna fångar såväl kontinuerligt förekommande störningar (övertoner, flimmer etc) som snabba störningar (spänningsdippar, transienter).

PQ Secure-systemet tömmer automatiskt samtliga mätenheter i ett system utifrån ett användardefinierat schema, och analyserar därefter mätresultatet och redovisar det för användaren. Mätresultatet kan visas som händelser eller grafisk information, och i form av automatiska rapporter (EN 50160 etc).

För mer information om PQ Secure och UP-2210, kontakta oss på Unipower.

Uppfyller Standard:
EMC
:

  • EN 50081-1,2
  • EN 50082-1,2


Spänningskvalitet

  • EN 50160,
  • EN 61000-2-2,
  • EN 61000-2-12

Övertoner

  • IEC 61000-4-7

Flicker:

  • IEC 61000-4-15

Elkvalitet Mätmetoder:

  • IEC 61000-4-30, Klass A
UP-2210, Klass A mätenhet

Tveka inte att kontakta oss!

Låt oss bli din energikvalitetspartner. Kontakta oss på Unipower och låt oss hjälpa dig att nå dina strömkvalitets- och övervakningsmål.