Om Unipower

Unipower AB erbjuder ett brett sortiment av produkter för mätning av elkvalitet och integrerade lösningar för Smarta Elnät

Din elkvalitetspartner

Sprunget ur ett svenskt ABB-företag i mitten av 80-talet har vi sedan dess utvecklat och bibehållit vår kärnkompetens inom området Elkvalitet. Vi fokuserar särskilt på normutrustning med hög mätprestanda och mätnoggrannhet för krävande kunder inom kraftgenerering, transmission, distribution, och industri.

Vår produktlinje täcker allt från traditionella bärbara PQ analysatorer till fullt integrerade och automatiserade lösningar av elkvalitetsprodukter och system för kontinuerlig övervakning av energiförsörjningen där varje förändring i nätet registreras och lagras i databas.

Vi anordnar också användarträffar regelbundet och erbjuder en stark supportavdelning som aldrig är längre än ett telefonsamtal bort.

Unipower AB ägs sedan 2016 av Sdiptech AB. Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. 

Välkommen till oss på Unipower – Din elkvalitetspartner!