Riktningsbestämma övertoner
– Effektövertoner

En viktig fråga som ofta ställs är hur man hittar källor till övertoner. Nedanstående exempel visar ett övertonsfilter inkopplat som enligt förväntan minskar spänningsövertonerna. Efter kl 11:00 kopplades filtret bort pga fel och spänningsövertonerna framträder igen.

Det finns åtminstone 2 sätt att spåra övertoners ursprung:

Det första tillvägagångssättet är att se till systemets ström med strömövertoner och jämföra med spänningen. Om det finns en tydlig korrelation mellan ström och spänningsövertoner är källan till övertonerna nedströms. Med andra ord, systemets last producerar spänningsövertonerna.

Alternativ nr 2 är kanske det enklaste sättet och innebär att övertonsriktningen bestäms genom att studera effektövertonernaVarje frekvensmultipel av spänning och ström skapar en aktiv effekt P. I normalfallet kan du genom att se till effektens tecken (+/-) se åt vilket håll övertonen färdas. En positiv effekt betyder från nät till förbrukning (uppströms ursprung) och en negativ effekt betyder från förbrukning till nät (nedströms ursprung).

Nedan följer effekt- övertonerna från ovanstående exempel.

Man kan klart utläsa att 5:e (grön) och 7:e (röd) överton har negativa tecken. Detta avslöjar att spänningsövertonerna produceras nedströms, alltså från förbrukning till nät.