Installationer

Några PQ Secure installationer av Unipower AB.

Sweden - Alingsås energi

Installation av en UP-2210 mätare i en substation, spänningsnivå 40/10 kV. Alingsås Energi mäter i alla viktiga transformatorstationer och även för specifika industriella kunder.

Gremany - München aiport,

PQ Secure systemet är installerat på Münchens flygplats för kontinuerlig övervakning av elkvaliteten i de viktigaste transformatorstationerna.

Ireland - ESB

Installation av PQ Secure system för övervakning av flera vindkraftverk på olika spänningsnivåer.

Sverige - Vattenfall

Vattenfall använder PQ Secure systemet för kontinuerlig övervakning av elkvaliteten i elnätet och även för specifika industriella kunder.

Danmark - Köpenhamns energi

Köpenhamns Energi använder PQ Secure systemet och flera UP-2210 enheter för att utvärdera elkvalitet och störningar på sina vindkraftverk. Mätningar från 690 V upp till 130 kV.

PQ Secure övervakningscentral

PQ Secure systemet är uppbyggt som ett client/server-system. Med denna lösning kan systemet användas både i kontorsbyggnader, driftcentraler och i substationer.

Tjeckien - OP Papirna

Flera papperstillverkare använder PQ Secure för övervakning av elkvalitet. Ett företag är OP Papirna som använder UP-2210 enheter för att mäta i sin huvudtransformatorstation och inne i fabriken.

Sverige - Ellevio AB

ELLEVIO AB använder PQ Secure systemet och flera UP-2210 enheter i sina viktigaste transformatorstationer på 130/50 och 10 kV nivå.

England - Powergen

Powergen använder PQ Secure systemet och UP-2210 enheter för att mäta i sitt elnät och för vissa specifika industrikunder.

Tveka inte att kontakta oss!

Låt oss bli din energikvalitetspartner. Kontakta oss på Unipower och låt oss hjälpa dig att nå dina strömkvalitets- och övervakningsmål.