Portabla mätinstrument

Hur påverkar dålig elkvalitet dig? Vad är orsaken till att glödlampor går sönder eller att datorer krånglar? Vilka konsekvenser får det att allt fler byter till lågenergilampor eller att värmepumpen är trasig?
Att mäta elkvalitet är ett sätt att få reda på status i elnätet och härleda olika störningar till dess källa.