Vattenfall Sveanät AB

Vattenfall Sveanät AB har i denna vecka köpt in ett PQ Secure-system för övervakning av elkvaliteten och störningar i regionnätet (70 kV och 130 kV). Mätsystemet har utvärderats utifrån anbudsförfarande och Unipowers system visade sig uppfylla de krav som ställdes, och efter en noggrann utvärdering valdes PQ Secure framför konkurrerande utländska system.