Unipower presenterar nytt världspatent

Övriga talare vid seminariet var Math Bollen (STRI), Arne Berlin (Vattenfall Distribution), Torbjörn Thiringer (Chalmers), Helge Seljeseth (Sintef), Mats Wahlberg (Skellefteå Kraft Elnät AB), Christer Carlberg (Metrum), Robert Fransson (Trinergi) och Jonny Carlsson från Unipower. För utförligare information kring patentet vänligen kontakta oss.