Unipower på Nordic Wind Power Conference 2004

Temat för årets konferens var “Grid Integration and Electrical Systems of Wind Turbines and Wind Farms”, och man diskuterade bl a följande ämnen: 1. Integration av vindkraft i elnätet 2. Elektriska komponenter 3. Modellering av vindkraftsparker Besökarna i Unipowers monter hade också möjlighet att titta närmare på PQ Secure – Unipowers permanenta mätsystem för fjärrövervakning av elkvalitet och störningar i elnätet – som idag övervakar vindkraftsanläggningar i bl a Sverige, Danmark, Irland och Storbritannien.