Unipower och Eneryield hjälper LKAB att förutsäga och hitta fel

LKAB

Med AI-teknik från Eneryield bygger Unipower analysprogramvara för att analysera elkvalitetsdata hos LKAB.

Målet är att identifiera fel men även känna igen mönster och varna för nya fel innan de inträffar.

Fördelen, säger Magnus Emanuelsson, LKAB, är att vi använder existerande data från befintliga mätare och att systemet inte behöver ytterligare från olika system för att göra sitt analys.