Unipower – en “success story”

Projektet “Industriell Utveckling” syftar till att finna en metod där högskolans forskning och utbildning kommer företagens utveckling tillgodo, genom att gå från utbildningsstyrd utbildning till efterfrågansstyrd. Projektets övergripande mål är att säkerställa ökad tillväxt i Mittenälvsborg, och man har valt ut Unipower som en av fyra “success stories” som exemplifierar projektets målsättning. De övriga tre företagen är BIM Kemi, Autoliv Research och TA. Högskolorna i Borås, Halmstad, Jönköping, Skövde och Trollhättan / Uddevalla, samt universitetet i Karlstad och Chalmers deltar i projektet, och det finansieras av Västra Götalandsregionen och Sparbanken Alingsås Stiftelse för Forskning & Utveckling.

indutv3