Störningsfri vinter 2010

Samtidigt kan vi se att perioden januari till mars varit nästan helt befriad från störningar på elnäten. Det har varit enstaka incidenter beroende på nedfallande snötyngda grenar, någon skogmaskin som kommit åt ledningar etc. I övrigt har det varit lugnt och utan störningar. Våra industrikunder har haft mycket goda produktionsvillkor under denna period. Vi får också allt fler signaler på att konjunkturen har vänt. Många av de företag som drabbades hårt av konjunkturnedgången hösten 2008 räknar med att vara uppe i full produktion senast i höst. Med en sådan start på det nya året, kan 2010 bli ett mycket bra år för nätbolag och industrier. Det är under sådana här perioder man i lugn och ro kan sätta ut elkvalitetsmätare och jobba med förebyggande åtgärder.