Reaktorstopp Ringhals

Den 29/12 snabbstoppade Ringhals 3 av okänd anledning, vilket gav upphov till en signifikant händelse på elnätet. Automatiska skydd och andra åtgärder fungerade som avsett och ett större avbrott kunde undvikas men frågan kvarstår – tål det ansträngda svenska elnätet sådana här händelser i framtiden?

Enligt information vi fått från våra kunder orsakades stoppet av: Frekvens Nödeffekt ingång 5 på Konti-Skan Ringhals 3 löser med 1100 MW av okänd anledning. EPC ingrepp ingång 5 på Konti-Skan. Misslyckad start av Lahall B1 och B2.

Med Unipowers system PQ Secure kan du med modulen Continuous Scan (CS) studera hela förloppet före, under och efter händelsen i detalj. Modulen bygger på kontinuerlig höghastighetsinspelning av all information och är helt inställningsfri, den fångar automatiskt alla händelser i elnätet. Underlag till utredningar, alltifrån rms-värden till vågformer, tas enkelt fram.

Frekvens och dfdt under händelsen

Bild 1: Frekvens och dfdt under händelsen

Spänning påverkas hela vägen ner till lågspänningsnätet

Bild 2: Spänning påverkas hela vägen ner till lågspänningsnätet

CS-modulen kan även ta fram vågformsinformation såväl som information om övertoner, obalans, effekt mm.

För mer information, kontakta Unipower!