Positiv utveckling för Unipower på den Svenska Marknaden

Allt fler företag har kontaktat oss via rekommendationer under året. Många av dessa företag har vi aldrig tidigare varit i kontakt med, och orsaker kan vi bara spekulera i. Vår ambition har alltid varit att ha marknadens bästa och säkraste system. Kanske har vi ibland legat lite före våra presumtiva kunders önskemål och kravbilder. Men nu känns det som om verkligheten sprungit ifatt oss på ett angenämt vis. Kanske är det så att då behovet av permanent mätning ökar, så ökar också egenintresset av att förstå mätdata. Med ökat intresse och ökad förståelse ökar också kraven på vad ett system och dess leverantör ska klara av i verkligheten och inte enbart i tekniska specifikationer. I verkligheten avslöjas: – Om kommunikationslösningar fungerar – Hur många års mätdata som kan lagras i databas – Antalet buggar i systemet – Mätprestanda – Svarstider vid support – Leverantörens samlade kunskap och erfarenhet – Allmänt bemötande – Ej infriade löften – Leverantörens förmåga till långsiktiga åtaganden Återigen, vi kan enbart spekulera i orsakerna till vår framgång. Men vi är samtidigt tacksamma och ödmjuka i vår ambition att hela tiden bli bättre och alltid ha nöjda kunder.