NamPower – Hur Elkvalitet kan hanteras effektivt

I takt med att antalet mätplatser växer blir också behovet av snabba och effektiva utvärderingsverktyg viktigare. NamPower installerade PQ Secure och de första mätarna (UP-2210) år 2014. Idag har man ett system med nästan 200 st elkvalitetsmätare i konstant drift från Unipower som ger värdefull daglig information om vad som händer i transmissionsnätet.

Vi frågade Izaias Lot Ndapona på NamPower, Namibias Nationella Kraftnät, om deras erfarenheter och vad som krävs för att hantera ett PQ-system effektivt.

“I stor utsträckning låter vi PQ Secure göra jobbet åt oss, eftersom vi inte har tid att analysera vardagliga data från varje PQ mätare. Vi använder profilvyn (managementvy), som analyserar alla våra PQ mätare mot nationella föreskrifter automatiskt. Endast när en viss mätplats identifierats för att vara nära eller överstiger en gräns, initierar vi en analys i PQ Secure. Vårt PQ-system är också utrustat med automatiska larm som hjälper oss att bli meddelade i tid och vidta åtgärder innan störningen kan eskalera.

Tillsammans med Unipower utformade vi en management-rapport, som är en omfattande rapport över alla PQ mätare som jag valt. Rapporten beskriver endast de mätplatser som har överträtt någon kompatibilitetsnivå gentemot nationella föreskriften och rangordnar händelserna efter typ och tid.

På senare tid har vi lagt till en webbtjänst för NamPowers transmissionskunder och andra NamPower-ingenjörer som involveras av problem med kvaliteten i elnätet. Nu loggar de in och genererar själva den PQ-rapport de behöver när som helst, det är en mycket uppskattad service som sparar tid.

Eftersom vi har avancerad övervakning, rapporter om larm och all hantering fullt automatiserad, har vi mer tid idag för att analysera långsiktiga trender och statistik, vilket är en värdefull tillgång för lösning av nuvarande problem och det förbättrar dessutom vår planering för framtiden.”