Mycket åska – få produktionsstörningar

Inledningen av juni månad har inneburit dagliga störningsregistreringar från hela landet. Trots den stora mängden registreringar har våra stora industrikunder rapporterat få störningar i produktionen.

Företag som LKAB, Holmen och SSAB har efter mångårigt arbete idag en bra immunitetsnivå med få produktionsstopp. Men även mindre bolag med mindre erfarenhet av immunitetsarbete verkar också ha klarat åskstörningarna väl.

Publicerad av: Mats Rutgersson