Måste åska leda till produktionsstopp?

Sådant väder är naturligtvis kritiskt för vår elintensiva industri. För många företag leder dessa störningar på elnätet till enkla produktionsstörningar eller i värsta fall längre produktionsstopp. Vilka konsekvenser skulle störningen i bilden här till höger få för ditt företag? Att störningar är förenat med kostnader är allmänt känt. Självfallet skulle de flesta företag vilja göra något åt detta. Problemet är att man ofta inte vet i vilken ända man ska börja. Vi vidarebefordrar därför denna fråga till Gunnar Eneberg, projektledare förebyggande underhåll på Holmens bruk i Braviken (på bild nedan till höger). Gunnar har långvarig erfarenhet av arbete med att förhindra produktionsstörningar. Han vet att åsksäsonger kan vara besvärliga för Holmens bruk. Vad är hans rekommendationer inför nästa åskväder? – Det viktigaste är att veta. Holmen har mätt elkvalitet sedan början av 1990-talet. Sedan dess har vi successivt i samarbete med vår elleverantör förbättrat nätet och anpassat maskiner till den elkvalitet som verkligen levereras. Vi vet hur det ser ut och det aktuella åskvädret ledde till begränsade och hanterbara avbrott jämfört med innan vi startade mätningarna. Då hade vi ingen information om vad som hade hänt. Finns det några snabba tips? – Det skulle i så fall vara att börja mäta nu! Det finns egentligen inga genvägar, utan det är mer en fråga om var man skall mäta så att rätt slutsatser och efterföljande åtgärder kan vidtagas. Det kan vara en bra idé att tala med sin elleverantör så att man kan vidtaga gemensamma förbättringsåtgärder.