Klass A typtest utfört vid METAS Schweiz

I höstas besökte en teknisk expert från Mellanöstern, Anil Kumar, METAS i Schweiz för att bevittna ett typtest av elkvalitetsinstrument enligt IEC 62586-2:2017 (Ed. 2.0) / IEC 61000-4-30:2015 (Ed. 3.0) Class A.

METAS teamet förklarade processerna och visade de tillgängliga faciliteterna och hur de utför typtester.

Delar av testet som bevittnats utfördes på Unipowers elkvalitetsmätare. Resultaten var i linje med standardkraven.

Unipowers UP-2210 och Unilyzer 900 har visat sig vara helt i överensstämmelse med IEC 62586-2:2017 (Ed. 2.0) / IEC 61000-4-30:2015 (Ed. 3.0) Class A.

METAS är ett ackrediterat organ som tillhör BIPM / CIPM MAR.