Elkvalitetskonferens i Venezuela

Unipowers Patrik Ohldin höll ett föredrag om erfarenheter från de avreglerade elmarknaderna i Sydamerika, med exempel på hur myndigheterna hanterat avregleringsprocessens inverkan på elkvaliteten genom att införa normer med regler för mätning och böter när elkvaliteten inte uppfyller de stipulerade kraven.