Den nya lagstiftningen – vad gäller egentligen?

I § 12 STEMFS 2007:7 står följande att läsa under allmänna råd: ”Antal oaviserade korta avbrott får beräknas med utgångspunkt från nätets normaldriftsläge. Denna metod bör bara tillämpas om nätföretaget saknar tekniska system som möjliggör en mer exakt bestämning av vilka uttagspunkter som drabbas.” För mer information klicka här. I klartext innebär detta att varje nätbolag kan använda sig av den information som dagens driftledningssystem ger för inrapportering. Lagstiftningen innebär i sig inget krav på nyanskaffning av mätare i varje enskild nätstation. Självfallet rekommenderar vi på Unipower att man har elkvalitetsövervakning i inkommande leveranspunkter och på strategiska platser för djupare analyser och ökad förståelse av nätet. Behovet av elkvalietsmätare styrs då av förutsättningar, problem, behov och kundprioriteringar, vilket ger en god totalekonomi. Antalet mätare styrs således inte av antalet nätstationer. Hör gärna av dig om du har frågor kring detta till Robert Bagge eller Mats Rutgersson.