Continuous Scan i PQ Secure utökad till sex månader

I 2022 års utgåva av PQ Secure utökas registreringen av kontinuerlig vågform från tre till sex månader. Våra UP2210 och Unilyzer 900 är de enda instrumenten på marknaden som kan mäta kontinuerlig vågform och normkonforma data parallellt. Detta tack vare kraftfull bearbetningskapacitet, smarta algoritmer och effektiv lagring.

Med den här kraftfulla modulen kan du felsöka och analysera alla problem var som helst i ditt nät. Data lagras i mätarna upp till sex månader och kan extraheras för analys när som helst.

Continuous Scan har nu fått flytta in i PQ Secure, där man kan beställa hem mätningar mellan vissa tidpunkter. PQ Schedule laddar sedan ner den beställda informationen till databasen. Alla användare kan direkt ifrån PQ Secure öppna och analysera nedladdad data genom en direktkoppling till applikationen PQ Secure CS.

Continuous Scan in PQ Secure extended to six months

Nedan är en Continuous Scan-inspelning av en frekvensändring på grund av fel vid test av HVDC länk mellan Norge och Tyskland.

Continuous Scan in PQ Secure extended to six months