Ytterligare PQ Secure-utrustning till DaimlerChrysler

DaimlerChrysler (Mercedes) i Tyskland har i veckan fått ytterligare ett antal permanenta mätenheter levererade för installation i deras fabriker.