Enkel överblick över avvikelser mot normbestämmelser – PQ Secure Nyheter 2021

Verify grid compliance on the map – PQ Secure News 2021

I 2021-versionen av PQ Secure kan användare utvärdera nätprestandan i ett geografiskt perspektiv. I kartvyn kan du visa PQ-statistik i förhållande till en uppsättning av valda normbestämmelser, i det här fallet svenska EIFS.

Ovan visas den sjunde övertonen på olika platser på kartan. Alla nivåer över 50% av normgränserna är markerade. Värsta nivåer har en färg mot orange/röd.

Detta är ett mycket användbart verktyg för att söka efter svaga punkter i ett nät och för att utvärdera potentiella problem i ett nät. Alla parametrar i de valda normbestämmelserna kan visas och utvärderas i denna kartvy-funktion.

Om du vill ha en demonstration av den här funktionen, använd vårt kontaktformulär så ordnar vi en Teams presentation.