Vattenfall Östnät förstärker sitt PQ Secure-system

Vatenfall Östnät i Linköping har förstärkt sitt permanenta PQ Secure-system med ytterligare mätenheter av modell UP-2210. Mätenheterna kommer att installeras i ett antal prioriterade fördelningsstationer i regionnätet.