Vattenfall Östnät AB

Vattenfall Östnät AB installerade i veckan ett PQ Secure system med både permanenta mätenheter (UP-2210) och en portabel mätenhet (Unilyzer 902). Mätenheterna är placerade hos ett antal större industrikunder däribland ett pappersbruk och skall kontinuerligt kartlägga elkvaliteten och de störningar som inträffar.