Vattenfall förlänger ramavtal

För oss på Unipower är det både smickrande och viktigt att ha denna relation till Vattenfall säger Mats Rutgersson, Unipower AB. Ett samarbete med Vattenfall som den ledande aktören i landet och en av de ledande aktörerna i Europa kan ha stor betydelse för ett mindre företag. Vidare betonar Mats Rutgersson de många fördelarna med ett fördjupat samarbete. ”Vi får en god inblick och förståelse i vad som krävs av ett system i ett stort bolag vilket gagnar både utvecklingsarbete och relationer till större kunder runt om i världen. Det innebär också en trygghet för nya kunder och mindre bolag i vetskapen om att man köper ett färdigtestat och fungerande system. Det finns också många fördelar för våra kunder inom nätbolag och industri då man använder samma system för elkvalitetsövervakning som leverantören Vattenfall vilket underlättar dialoger för information och störningsanalyser.” Thomas Gustafsson (bilden) Vattenfall Eldistribution AB För många är Thomas Gustafsson känd som den som öppnade dörren för störningsimmunitet hos Preemraff (Scanraff) och är idag mycket respekterad och aktad för sina unika kunskaper inom området. Alla långsiktiga relationer mellan kund och leverantör bygger på ömsesidigt förtroende och vinster. Thomas Gustafsson, ansvarig för mätsystem inom Vattenfall Eldistribution AB, säger så här: ”Vi har använt systemet PQ Secure sedan 2002. Först testade vi med några få mätare, men perspektivet var från början inställt på ett framtida omfattande mätsystem. Det var givet att systemet måste byggas kring en databas och att det skulle vara enkelt att bygga ut. Idag är det betydelsefullt att systemet ger goda möjligheter i en stor organisation, där en central administration gör mätdata och analysverktyg tillgängligt för användare i hela landet. Det är också värdefullt att Unipower tar väl hand om de förslag till förbättringar som kommer från vår verksamhet med störningsanalys och elkvalitet.”