Vattenfall Eldistribution AB och Unipower AB fortsätter samarbete

Bild Porjus vattenkraftverk, Lule älv: Hans Blomberg

Vattenfall Eldistribution AB och Unipower har nyligen förlängt Ramavtal avseende Elkvalitétsinstrument och tillhörande tjänster.

Bra nät med god Elkvalitét skapar bättre förutsättningar för krävande kunder.

Publicerad av Mats Rutgersson

(Bild Porjus vattenkraftverk, Lule älv: Hans Blomberg)