Vattenfall Eldistribution AB bygger ut elkvalitetsmätningen i norra Sverige. Utvald leverantör är Unipower AB i Alingsås.

Vi bygger ut vår elkvalitetsmätning på regionnätet i norra Sverige. Utbyggnaden grundar sig i vårat behov av att mäta elkvalitetsparametrar som är värdefull information i dialogen med våra kunder. Vi får ett bra analysverktyg för att utföra störningsanalyser och se trender i elnätet. Informationen är även input till investerings- och underhållsprocessen. Säger Thomas Corell Chef Elkvalitet-Analys, Vattenfall Eldistribution AB. Vattenfall har tecknat ett ramavtal med Unipower AB som skall säkerställa utbyggnaden av Vattenfalls störnings- och elkvalitetsövervakning i Sverige. Unipower kommer i och med ramavtalet att leverera elkvalitetsmätare för fast installation. Ramavtalet har föregåtts av en flerårig utvärderingsfas där fasta mätare installerats på ett flertal orter i Sverige. Genom skalbarheten i Unipowers driftövervakningssystem kan samtlig mätdata för samtliga mätare samlas i en databas, avtalet gäller från 2007-03-15. Vattenfalls vision är att vara Europas ledande energibolag. Detta innebär att Vattenfall ska vara förstahandsvalet för kunden, för miljön och för ekonomin i de länder där företaget är verksamt. Vattenfall vill aktivt bidra till energilösningar för ett uthålligt samhälle. David Holmberg Arbetsområdesansvarig, Elkvalitet Företag och ansvarig för strategisk placering av elkvalitetsmätare UP2210 säger: “Vi bygger ut vår elkvalitetsövervakning eftersom vi ser ett stort värde i det, såväl för kundrelationer som för eget bruk i exempelvis trendövervakning och störningsanalyser.” Ramavtalet är en bekräftelse på att vår tjugoåriga satsning på ett elkvalitetskunnande i värdsklass har varit riktig. Vi är glada och stolta över att som partner till Vattenfall kunna få vara med och bygga upp en infrastrukturlösning för elkvalitet, säger Peter Andersson VD, Unipower AB.

Referenser: Vattenfall Eldistribution AB, Roger Lindmark, Informationsansvarig Unipower AB, Mats Rutgersson, Marknadsansvarig Sverige

logga-vattenfall