Varumärke “PQ Secure” skyddat tio år till

Vårt registrerade varumärke PQ Secure har förlängts 10 år och är nu skyddat t.o.m. 2032.

PQ Secure är det viktigaste verktyg som används av elbolag i många länder för att hantera elkvaliteten i deras nät. Med PQ Secure kan du övervaka din elkvalitet kontinuerligt och få en fullständig bild av statusen i elnätet, logga alla kritiska parametrar för senare utvärdering och problemlösning och automatiskt överföra all data från platsen till huvudkontorets databas.

Varumärke "PQ Secure" skyddat tio år till