Vårens utbildningar och PQ Secure 2007

Under våren kommer vi utöver våra användarutbildningar att ha 1 st spetskurss, Elkvalitet för Nätplanerare. Nya PQ Secure 2007 är kraftfullare än någonsin. Vi kommer att utbilda våra användare att utnyttja systemets funktionalitet optimalt. Med ödmjukhet och trygghet vågar vi påstå att det försprång vi haft mot våra konkurrenter har utökats ytterligare. Exempelvis kan man nu studera grafer i realtid (se bild). Mer information om PQ Secure 2007 kommer i nyhetsbrev inom kort. För er som ännu inte kommit igång med elkvalitetsövervakning, finns möjlighet att se systemet på Elfackmässan i maj.

realtid-2