Utökade obalansmätningar

UBA (UnBalance Advanced) är en ny och utökad funktion för obalansmätningar av spänning och ström som är tillgänglig för 2013 års UP-2210 och Unilyzer 902. Med UBA kan orsakerna till obalans utredas i detalj så att rätt åtgärder kan planeras och vidtas. De värden som registreras är negativa, positiva och nollföljdsvärden (medel och max) samt korrelerande fasvinklar.

2013 års version av UP-2210 och Unilyzer 902 har också fått ökad datakompression för snabbare och effektivare dataöverföring. Dessutom har upplösningen av övertonerna ökats ytterligare.

UBA