Utnyttja dina larmfunktioner i PQ Secure som filtervakt

Use Your alarms in PQ Secure as watchguard

Att övertoner är skadligt för utrustning och att filter ibland stängs av eller slutar fungera, är ju känt sedan tidigare. Genom att utnyttja larmfunktionen för övertonsövervakning uppmärksammas användarna om förändringar i elnätet.

Gränsvärdena för våra larm kan sättas till valfritt värde och kan därför anpassas utefter hur nätet ser ut i den punkten där mätaren sitter.

Detta är ett vanligt fenomen hos våra svenska industrikunder och i bilden ovan är en industrikund som stänger av sina filter vid underhåll som hade glömt att sätta på dom igen efter underhållet. Kunden hade dock satt sina larm på 2%, vilket gjorde att när industrin startades upp igen så skickades ett larm ut och filtren kunde återställas och övertonsnivån sjönk ned till en mer rimlig nivå.