Utbildningar genomförda i Bahrain

Flera stora utbildningsworkshops hölls nyligen tillsammans med personal från EWA, GE och SULB i Bahrain.

EWA var det första företaget i Bahrain som började använda Unipowers elkvalitetssystem. Systemet hjälper dem att känna till nätets status genom att skicka tidiga varningslarm och rapporter. Genom att hålla en god elkvalitet kommer landet att minska energiförlusterna, spara pengar och förbättra nätets effektivitet samt att attrahera nya investerare.

Evenemanget var ett av Unipowers största utbildningstillfällen under dessa tider och ett mycket givande kunskapsutbyte med Russom Kebedom, områdeschef, som värd.

Vi på Unipower tycker alltid det är trevligt med kunder som vill lära sig nya saker och förbättra sina kunskaper, dela med sig av erfarenheter och växa tillsammans med oss.