Utbildning i elkvalitet och systemstabilitet i Zambia

Power Quality and System Stability Training in Zambia

Kafue Gorge Regional Training Centre (KGRTC) genomförde i samarbete med Unipower AB en kurs i elkvalitet och systemstabilitet (PQSS) på campus i slutet av mars 2023. Kursen hade totalt sexton deltagare från Kenya, Namibia och Tanzania.

Utbildningsprogrammets handledare var dr Ebrahim Balouji från Chalmers tekniska högskola i Sverige och Russom Kebedom från Unipower.

I slutet av utbildningsprogrammet förväntades deltagarna kunna övervaka elkvaliteten och hantera störningar i elsystemet. Deltagarna förväntades också kunna konfigurera och installera elkvalitetsanalysatorer i sina respektive elnät.

Programmet genomfördes inom ramen för projektet Skills for Energy in Southern Africa (SESA), ett tre och ett halvt år långt projekt med det övergripande utvecklingsmålet att öka användningen av förnybar energi, energieffektivitet och regional energiintegration genom kompetensutveckling i Zambia och SADC-regionen.

Genom sådana utbildningsprogram hjälper KGRTC aktörerna inom energisektorn att bygga upp kapacitet för att använda teknik som bidrar till att göra elsystemet mer tillförlitligt.

Power Quality and System Stability Training in Zambia