Uppskattad användardag på Grand Hotell

Tisdagen 21 mars samlades användare från hela Sverige till möte på Grand Hotell i Alingsås. Gemensamt för dessa användare är att de håller på med mätning och kalibrering av kWh-mätare, samt verifiering i kategori 1 och kategori 2. Dagen ägnades åt erfarenhetsutbyte och diskussioner om de vanligaste problemen och svårigheterna i samband med verifiering. Deltagarna både gav och fick ömsesidiga tips om hur man kan arbeta mest optimalt. Jonny Carlsson och Robert Wahlström från Unipower presenterade nyheter i version 2006, vilket ledde till att en del organisationer gjorde beställningar på plats. Eftersom samtliga deltagare bedömde behovet av fortsatt erfarenhetsutbyte som stort, beslutades det om att starta en användargrupp. Gruppen kommer initialt att bestå av representanter från Härryda Energi AB, C4 Elnät AB, Alingsås Energi AB, Herrljunga Elektriska AB, Borås Energi Nät AB, Falbygdens Energi AB, Gotlands Energi AB, samt Pite Energi AB.