Unipower vinner en stor upphandling i Finland

Unipower vinner en mångmiljonupphandling i Finland

Unipower AB har tecknat ett ramavtal med Fingrid Oyj för leverans och support av Elkvalitetssystemet PQ Secure med leveranser fram till och med år 2025 i ett första skede. Avtalet, som undertecknades i början av 2019, omfattar leverans av ett stort antal elkvalitetsmätare, mjukvaran PQ Secure samt underhåll och support.

– Vi har arbetat väldigt fokuserat på detta anbud i nästan ett år och när vi strax före jul fick besked om att vi nådde högsta poäng för kvalitet och funktionalitet och därigenom säkrade ramavtalet kunde julfirandet knappast bli bättre, säger Johan Brodén, ansvarig säljare.

Fingrid har ansvar för överföringsnätet i Finland som består av mer än 14 000 kilometer kraftledningar, 110, 220 och 400 kilovolt. PQ Secure-systemet från Unipower kommer kontinuerligt att övervaka elkvaliteten över hela Finland och ge nödvändig informationen om vad som händer i nätet samt underlag för vilka åtgärder som behöver vidtas. Utöver realtid, statistik och rapportering kommer Fingrid också att använda larmfunktioner, vilket kommer att uppmärksamma användarna om någon händelse detekteras eller oförutsedda förändringar sker i nätet.

– Att Unipower nu undertecknat ramavtal med ytterligare en systemoperatör är mycket positivt och vi ser fram emot att börja överföra vår kunskap inom elkvalitet till Fingrid. Det har varit en tuff upphandling mellan flera aktörer och med hög beställarkompetens. Det faktum att vi vann visar att funktionalitet, användargränssnitt och den dataeffektivitet vi tillhandahåller är något unikt och mycket uppskattat av användaren, säger Peter Andersson, VD.

Foto: Fr. v. Unipower: Johan Adolfsson, Tekn. Chef, Johan Brodén, Säljansvarig, Fingrid: Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President, Marina Louhija, General Counsel