Unipower utvald till BAPSEA programmet i Sydostasien

Elektrifieringsgrad i de 10 ASEAN-medlemsstaterna (% av hushållen)

BAPSEA står för Energimyndighetens nya Business Accelerator Program Southeast Asia. De första 11 svenska små-och medelstora företagen har blivit antagna till detta nya program i Sydostasien, däribland Unipower. Urvalsprocessen för detta program var mycket konkurrenskraftig och Unipowers “prestationer och potential inom energibranschen stack ut bland de många sökande” (citat från beslutet).

BAPSEA programmet pågår i 18 månader. Under programmets gång kommer Unipower att ha tillgång till resurser, vägledning och nätverksmöjligheter med branschledare, regeringstjänstemän och potentiella affärspartners. Genom workshops, seminarier och skräddarsydda konsulttjänster kommer Unipower att få djupare insikter i energimarknaderna i Sydostasien, samtidigt som vi får vägledning om hur vi identifierar tillväxtmöjligheter som är specifika för regionen.

Även expertrådgivning från Business Sweden och delegationsresor ingår.

Läs mer om BAPSEA programmet hos Energimyndigheten:

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/de-forsta-foretagen-antagna-till-nytt-program-i-sydostasien/

Skärmdump: Elektrifieringsgrad i de 10 ASEAN-medlemsstaterna (% av hushållen). “The 7th ASEAN Energy Outlook 2020 – 2050”, ASEAN Centre for Energy, 2022, sida 40.