Unipower stöder satsning på europeisk elkvalitetsforskning

Europeiska unionen bedriver just nu ett arbete för att ta fram framtidens prioriterade forskningsområden, det så kallade sjunde ramprogrammet. Ett upprop för att belysa behovet av ökad europeisk forskning inom just området elkvalitet har publicerats. Huvudförfattare är Math H J Bollen, tidigare professor vid Institutionen för elteknik vid Chalmers tekniska högskola och numera aktiv i STRI AB.