Unipower stärker den svenska säljorganisationen

Ansvarig för det traditionella affärsområde Unipower verkat inom sedan tidigt 90-tal, Portabel Elnätsanalys, är Christer Carlborg. Christer har en lång erfarenhet av teknikförsäljning och har bland annat arbetat som exportmarknadschef för ESAB på den afrikanska marknaden på 80-talet, och därefter varit bosatt i Tyskland ett antal år. För affärsområdet Permanenta Elkvalitetssystem, som erbjuder kundanpassade infrastrukturlösningar för elkvalitet, ansvarar Robert Olofsson. Detta affärsområde är idag mycket starkt växande och en kontinuerlig rekrytering av personal beräknas under innevarande och kommande år. Robert har expertkunskap inom området och tidigare arbetat som elkvalitetsingenjör på Göteborg Energi och kombinerar därför produktkunskapen med ett genuint applikationskunnande. Nytt affärsområde är utrustning för Test/Verifiering. Ansvarig är Michael Håkansson med bakgrund bland annat från ABB Kabeldon och Shell där Michael arbetat som försäljningschef. Michael är högskoleingenjör med inriktning elkraft/eleftronik. Michaels huvudfokus kommer under hösten att vara lanseringen av Unipowers nya mätintrument för elmätarkalibrering, UP-3010, och snabbskrivaren Unilyzer Recorder. För mer information kontakta Unipower AB, tel. 0322-638020 (vxl) eller din lokala återförsäljare.