Unipower förnyar Sellihca certifiering

Unipower är registrerad som leverantör i Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification systemet. Förnyelsecerifikatet nedan blev ufärdat den 5 december 2014.

unipower_sellihca_2014