Unipowers representanter träffades för att diskutera elkvalitet

I slutet av juni höll Unipower sin internationella försäljningskonferens på Nääs Fabriker nära Alingsås. Utvalda Unipower representanter träffades för att diskutera elkvalitet, presentera fallstudier och lära sig mer om den nya Unilyzer 900. Deltagare från världens alla hörn kom till konferensen, och de tog med sig kunskap om elkvalitetssituationen i sina regioner. Några deltagare presenterade också intressanta fallstudier från bland annat cementindustrin och transmissionsnät. Deltagarna var entusiastiska över Unipowers Unilyzer 900 och såg stor potential i det nya portabla instrumentet som är unikt i sitt slag på marknaden.