Unipower presenterad i OEM Electronics kundtidning

Unipower featured in OEM Electronics customer magazine

Unipower har presenterats i OEM Electronics senaste kundtidning NEWS. Där får man inblick i unika kundprojekt.

Kundtidningen finns både i tryckt form (se bilden ovan) och digitalt: https://oemelectronics.se/om-oss/tryckt-material/kundtidningen-news.html.

Ni kan läsa artikeln om Unipower på sidorna 28 och 29.