Unipower på PQ Synergy 2004, Thailand

PQ Synergy är en internationell teknisk konferens och workshop om elkvalitet och energibesparing, och huvudtemat i år var elkvalitet och dess inverkan på energianvändning.