Unipower på Energi och IT 2004

Unipower medverkade liksom tidigare både som föredragshållare och utställare på Energi & IT 2004 – Nordens största konferens kring energisektorns IT-lösningar – som arrangerades den 14-15 januari på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Unipowers VD Peter Andersson höll ett föredrag om styrning och kostnadsoptimering av elnätet – med avseende på tillgänglighet och elkvalitet – i vilket han även knöt an till den föregående paneldiskussionen om Nätnyttomodellen. Besökarna i montern hade också möjlighet att titta närmare på Unipowers nyheter för 2004, t ex de nya funktionerna i PQ Secure – Unipowers permanenta mätsystem för fjärrövervakning av elkvalitet och störningar i elnätet.

img_0683_small