Unipower levererar UP-2210 mätare till ett stort energiprojekt i Australien

Unipower supplies UP-2210 units to major energy project in Australia

EnergyConnect är en 900 km lång transmissionsledning i Australien som för första gången kommer att möjliggöra energidistribution mellan New South Wales, South Australia och Victoria. Transmissionsledningen kommer att övervakas med hjälp av elkvalitetsmätare UP-2210 från Unipower.

Transgrid och ElectraNet samarbetar för att leverera en sammankoppling av elnäten i södra Australien och New South Wales, med en extra anslutning till Victoria.

Transgrid bygger den 700 km långa sträckan i NSW från den sydaustraliska gränsen till Wagga Wagga, och ElectraNet i Sydaustralien har börjat bygga de återstående 200 km från gränsen till Robertstown, SA.

Unipower kommer att leverera UP-2210 mätare till projektet för att permanent övervaka elkvaliteten på transmissionsledningen. Både Transgrid och ElectraNet har varit Unipower kunder i flera år.

Mer information

Mer information om projektet EnergyConnect: www.projectenergyconnect.com.au

Kontakta oss om du har några frågor om Unipowers deltagande i projektet.

Källa: Project EnergyConnect; foto: skärmdump