Unipower införskaffar ny precisionskalibrator

Som ett naturligt led i arbetet med att utveckla och kalibrera instrument enligt den nya mätmetodstandarden IEC 61000-4-30 Klass A har Unipower införskaffat en ny precisionskalibrator. Den nya kalibratorn tillsammans med den redan existerande instrumentparken gör Unipowers utvecklingslaboratorium till ett normenligt laboratorium för verifiering av samtliga elkvalitetsparametrar. Dessa typtester har tidigare genomförts på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.