Unipower i samarbete med Math Bollen, STRI, presenterar artikel vid CIRED

Som en del i Unipowers forskning och patenterade teknologi för flimmermätning presenterades en artikel beskrivande en mätmetod för spårning av flimmerkällor och bestämning av riktningen för flimmerspridning i elnätet. Författare till artikeln är: Peter G.V. Axelberg, Unipower AB; Math H.J. Bollen, Luleå Tekniska Högskola; Irene Y.H. Gu, Chalmers tekniska högskola. Läs om CIRED på STRIs hemsida!