Unipower i Di:s Börsmorgon

För internationella företag som vill in på den Europeiska marknaden kan elkvaliteten vara av avgörande betydelse för valet av etablering. Då inte bara själva elkvaliteten i sig utan även den detaljerade dokumentation över lång tid som våra system och mätare möjliggör. Se inslaget från Di:s program “Börsmorgon” där vi nämns i detta sammanhang.

Inslaget om Unipower börjar 31 minuter in i programmet:

https://www.di.se/ditv/borsmorgon/borsmorgon-14-maj-2020-se-hela-programmet/

Bild: Skärmdump