Unipower har erhållit Outstanding Performer Award

Unipower has received Outstanding Performer Award

Sdiptech-koncernen fortsätter växa och består idag av 35 europeiska bolag, var och en experter inom sitt område. Huvudmarknader är norden och UK men några bolag finns även i Nederländerna, Italien och Kroatien. Koncernen omsätter över 2844 MSEK och Sdiptech är listad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

I juni i år hölls en koncernträff på Nalen i Stockholm och några av bolagen belönades för bra insatser under 2021.

Unipower AB var ett av bolagen som erhöll “Outstanding Performer Award” för bra insatser. En bekräftelse på vårt hängivna arbete med att erbjuda tillförlitliga och noggranna system för elkvalitetsanalys som även bidrar till energieffektivitet och nätoptimering för våra kunder.